Geelbruine spleetvezelkop
Inocybe rimosa

Geelbruine spleetvezelkop - Inocybe rimosa

 

 Informatie

Nederlandse naam: Geelbruine spleetvezelkop
Engelse naam: Split Fibrecap
Wetenschappelijke naam: Inocybe rimosa
Beschrijving: Het geslacht van vezelkoppen omvat in Midden-Europa ongeveer 150-200 soorten die alle giftig of verdacht zijn. Gemeenschappelijke kenmerken zijn de vezelige, vaak ingescheurde hoed en de leemkleurige sporen. De Geelbruine spleetvezelkop is één van de variabelste soorten wat betreft, kleur, hoedvorm en grootte.
Kenmerken: Hoed kegel- tot klokvormig met een bultje, Ø 2-8 cm, radiair vezelig en splijtend, stro- tot bruingeel. Lamellen gelig-leemkleurig met een witte lamelsnede. Steel 3-7 cm x 4-12 mm, bleek bruingeel met een witte steeltop. Vlees wit. Smaak mild tot bitter. Geur zwak, melig.
Verspreiding: Vrij algemeen

Voorkomen:

Bij loofbomen, soms bij naaldbomen in lanen en parken of in bossen en struwelen op voedselrijke bodem.
Periode: juni-oktober

Eerste exemplaar gevonden op:

16-09-2007 (Landgoed de Horsten, Wassenaar)

Extra foto(s)

HOME