Gewimperde aardster
Geastrum fimbriatum

Gewimperde aardster - Geastrum fimbriatum

 

 Informatie

Nederlandse naam: Gewimperde aardster
Engelse naam: -
Wetenschappelijke naam: Geastrum fimbriatum
Beschrijving: Veel soorten aardsterren zijn uiterst zeldzaam en hebben standplaatseisen waaraan maar op heel weinig plaatsen kan worden voldaan. Matig zeldzaam is alleen de Gewimperde aardster in loof- en naaldbossen op kalkgrond. Vaak is hij te vinden in de strooisellaag van sparrenbossen, langs wegen en paden door het bos. Daar kan hij soms in grote aantallen voorkomen en zeer trouw zijn aan zijn standplaats.
Kenmerken: Vruchtlichaam gesloten bol- tot uivormig, met 6-10 naar onderen omgerolde slippen, Ø 2-4 cm. Onderzijde watachtig, bruinachtig crème, met vastgegroeide aarde. Binnenzijde wit of lichtcrème tot lichtbruin. Bol Ø 6-18 mm, ongesteeld, met kegelvormige, gewimperde opening, glad, wit tot licht bruingrijs of grijsbruin.
Verspreiding: Matig algemeen

Voorkomen:

Op zandige of klei- of lemige bodems in naaldbossen (spar, den), soms in loofbossen, (duin)struwelen, parken en lanen.
Periode: juni-oktober

Eerste exemplaar gevonden op:

18-09-2007 (Landgoed de Horsten, Wassenaar)

Extra foto(s)

HOME