Groene glibberzwam
Leotia lubrica

Groene glibberzwam - Leotia lubrica

 

 Informatie

Nederlandse naam: Groene glibberzwam
Engelse naam: Jelly Babies
Wetenschappelijke naam: Leotia lubrica
Beschrijving: De giftige Groene glibberzwam is een algemene paddestoel in vochtige bossen. Hij groeit dikwijs in de buurt van poeltjes of ander water. De kleur van de hoed is even variabel als het formaat. In vroegere paddestoelenboeken wordt deze paddestoel als eetbaar opgevoerd. De bereiding vereist een pan met deksel, aangezien de de gelei-achtige paddestoel als popcorn in de pan springt. Tegenwoordig weet men dat hij giftig en hem dus moet hem mijden. De Groene glibberzwam wordt soms door een virus belaagd en kleurt dan groenzwart.
Kenmerken: Vruchtlichaam met hoed en steel, 3-6 cm hoog. Hoed 1-2 cm breed, gewelfd met ingerolde, onregelmatig gelobde rand, gelatineus. Bovenzijde glibberig, groengeel tot olijfgroenbruin. Steel fijn kleiig, okerkleurig met fijne, groenige korreltjes, 2-4 cm x 3-8 mm.
Verspreiding: Algemeen

Voorkomen:

Op voedselarme, lemige of leemloze zandgrond of voedselrijke klei of zand in loofbossen en gemengde bossen en lanen.
Periode: juli-oktober

Eerste exemplaar gevonden op:

01-09-2010 (Landgoed de Wildzanck, Wassenaar)

Extra foto(s)

HOME